Odprtje ali nakup d.o.o. – prednosti in slabosti

Podjetništvo so sanje marsikaterega Slovenca. Večina lastnikov podjetja vam bo ob napovedi te želje sama povedala, da je ustvarjanje podjetja velik izziv. Ste se kdaj vprašali, ali je bolj smiseln nakup d.o.o. kupiti ali ga odpreti povsem na novo? Če vam je tematika blizu, ostanite z nami.

Kaj je d.o.o.?

D.o.o. je kratica, ki jo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v svojem 27. členu opredeli kot družbo z omejeno odgovornostjo. Sama kratica je obvezna dodatna sestavina imena firme.

Nakup d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo je sicer tako pri nas kot v svetu najpogostejša oblika gospodarske družbe, za katero se odloči največ podjetnikov na začetku svoje podjetniške poti. D.o.o. je pravna oseba, ki za prevzete obveznosti jamči do višine lastnega premoženja, prav zato jo kot najboljšo izbiro predlagajo tudi svetovalci – nihče od družbenikov (to so vlagatelji v d.o.o.) namreč s svojim premoženjem ne odgovarja za obveznosti, ki izhajajo iz same družbe (kar je sicer značilno za samostojne podjetnike, s.p.). V primeru podjetniškega neuspeha torej ne sledi vpliv na vaše osebno premoženje.

Za ustanovitev oziroma nakup d.o.o. morate imeti predviden osnovni kapital – ta zagotavlja finančno osnovno vašega podjetja, hkrati pa predstavlja jamstvo upnikom za zagotavljanje povračila njihovih terjatev. Minimalni osnovni kapital za ustanovitev d.o.o. znaša 7.500 evrov, zagotovi pa ga lahko ena sama oseba ali pa več oseb (vsaki od teh nato, glede na vložena sredstva, pripada določen delež ustanovljenega podjetja). Delovanje in razmerja med družbeniki ureja družbena pogodba (če je osnovni kapital vložila samo ena oseba, ne govorimo o družbeni pogodbi pač pa od aktu o ustanovitvi).

Nakup ali odprtje d.o.o.?

Po odločitvi posameznika, da odpre svoj d.o.o. (sam ali v kombinaciji z drugimi osebami), se pogosto pojavi nova dilema – kaj je bolj smiselno, ustanoviti lasten d.o.o. ali se odločiti za nakup že ustanovljenega d.o.o. Odločitev je na posamezniku, zagotovo pa se je potrebno najprej dobro izobraziti o več vidikih.

Je nakup d.o.o. res tako sanjski, kot pravijo nekateri?

Že v predstavitvenih odstavkih d.o.o. smo omenili, da je potrebno za ustanovitev lastnega d.o.o. pripraviti osnovni kapital. Čeprav 7.500 evrov zveni malo, glede na to, da vas ta vsota ščiti pred osebno odgovornostjo in upniki, pa za marsikoga predstavlja velik zalogaj. Prav zato cveti trg, ki ponuja nakup že ustanovljenega d.o.o. – do nove družbe lahko pridete že za nekaj 100 evrov in na ta način privarčujete. Pa je to res?

Prednosti nakupa d.o.o.

Prodajalci svojih d.o.o.-jev bodo izpostavljali številne prednosti o tem, zakaj je smiselno d.o.o. odkupiti in ne odpreti. Zagotovo se namreč z odločitvijo za nakup d.o.o. odločite za hitrejši postopek (d.o.o. je namreč že ustanovljen), na ta način pa se izognete tudi širokemu naboru birokracije, ki mnogim pravzaprav predstavlja večji problem od začetnih vložkov. Prav odsotnost potrebnega osnovnega kapitala pa je sicer prednost, ki pretehta vse ostale in številne posameznike vodi v odločitev ta nakup d.o.o.

Nakup d.o.o. – kje so slabosti?

Čeprav se na videz zdi povsem sanjski posel, kjer kupec samo pridobi in nič ne izgubi, pa temu ni tako. Zavedati se morate, da ste kot kupec v nezavidljivem položaju, ko morate pravočasno (to je pred podpisom pogodbe o odsvojitvi pogodbenega deleža od ponudnika) poskrbeti za vse potrebne informacije.

Sam nakup d.o.o. je pravno gledano povsem legalen posel, pri katerem ustanovitelj proda svoj poslovni delež. Zavedati pa se morate, da s podpisom pogodbe o odsvojitvi pogodbenega deleža pravno od prodajalca d.o.o. prevzemate tudi vse morebitne dolgove, ki jih je v času obstoja svojega d.o.o. nabral.

Verjetno ste se takoj vprašali, kako se zaščititi. Večina kupcev najprej zahteva vpogled v vse poslovodne knjige ter evidence podjetja, kljub temu pa se pogosto zgodi, da vas lahko prodajalec še vedno opehari. Zagotovo je priporočljivo, da s sabo vzamete strokovnjake na področju računovodstva, ne pozabite pa se obrniti tudi na druge inštitucije – FURS (tam preverite davčno stanje podjetja), AJPES (preverite stanje bančnih računov ter pravno stanje podjetja). Kljub vsemu preverjanju pa se lahko še vedno zgodi, da obstajajo dolgovi, ki v poslovnih evidencah, ki jih boste preverjali, sploh še niso zavedeni – nakup d.o.o. pa pomeni, da jih boste prevzeli prav vi.

 

Kaj pa odprtje d.o.o?

Odprtje d.o.o. zahteva vložek v osnovni kapital podjetja, ki hkrati zagotavlja jamstvo upnikom za povračilo vaših dolgov, vam pa omogoča, da z lastnim premoženjem ne  odgovarjate za dolgove vaše družbe. Za odprtje se lahko, če imate zadostne finančne vire, odločite sami, lahko pa se za odprtje d.o.o. odločite skupaj z več osebami, s katerimi si boste, glede na vložena sredstva, delili tudi lastništvo vašega podjetja. Z odprtjem d.o.o. zagotovite, da bo vaše podjetje začelo poslovati brez dolgov. Prav zato je vredno vložiti svoj čas tudi v birokracijo, ki je zagotovo ni malo.

Kaj pa, če nimam sredstev, pa vseeno želim odpreti lasten d.o.o.?

Trg ponuja številne rešitve in tudi rešitev na to vprašanje že obstaja. Obstajajo namreč podjetja, ki vam pomagajo z osnovnim kapitalom, pri tem pa ste v celoti lastnik d.o.o. vi, kar vam že takoj v začetku zagotovi večjo varnost.

Odprtje in nakup podjetja imata svoje prednosti in slabosti, na vas je, da izberete tisto, ki je najbolj primerna za vas.