Sodni tolmač vam bo pomagal pri prevajanju uradnih ter sodnih zadev

Vsakemu se kdaj lahko zgodi, da potrebuje prevod za kakšno uradno stvar, bodisi za dokument ali pa na sodišču. Tega sami seveda ne moremo narediti, zato nam tukaj pomaga sodni tolmač. To je oseba, ki prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega jezika v slovenski jezik ali pa obratno, lahko pa tudi iz tujega jezika v tuj jezik. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali v drugih primerih, ki zahtevajo uradne prevode s strani sodnega tolmača.

sodni tolmač

Če potrebujete dobrega, usposobljenega in natančnega sodnega tolmača, ki  vam bo pomagal pri prevodih katerihkoli uradnih listin, dokumentov ali pri prevodih drugih uradnih zadev, zberite izberite www.sodni-tolmac.si.

Osebe, ki delajo kot sodni tolmači, ne prevajajo samo govorjenega ali pisnega besedila iz slovenskega v tuj jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz tujega v drug tuj jezik, temveč tolmačijo tudi govorico in znake gluhih oziroma samo gluhih ali nemih. Besedo tolmačijo samo v sodnih postopkih in v drugih primerih, ko se zahteva prevod tolmača. Sodni tolmači prevajajo le na zahtevo sodišča, državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe.

Kje nam lahko pomagajo?

Vse fizične ter pravne osebe, se lahko obrnejo na pomoč sodnega tolmača takrat, ko potrebujejo prevode raznoraznih uradnih listin. Sem spadajo rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, sklepi o dedovanju, potrdila o nekaznovanju, razni sodni registri ter razne bilance in še marsikaj drugega. Opravljajo tudi storitve za odvetnike in za notarje. Za njih prevajajo vse vrste pravnih listin. Sem pa spadajo sodbe, upravne odločbe, notarske listine, izpiske iz uradnih evidenc ter pogodbe.

Njihove naloge so zelo razširjene, saj je njihov poklic razgiban in iskan na vseh področjih. Opravljajo oziroma nudijo tudi storitve za podjetja in diplomatska predstavništva. Tolmač za slovenske in tuje družbe prevaja tudi finančna poročila, računovodske izkaze, letna poročila, različna potrdila, pooblastila in izpiske iz sodnega registra. So zelo iskani in sodelujejo tudi z bankami, davčnimi svetovalci, revizorji, zavarovalnicami in raznimi tujimi konzulati.

Fizičnim osebam, tolmač pomaga tudi na poti do študija ali zaposlitve v tuji državi, s prevajanjem sodno overjenimi prevodi spričeval, diplom, potrdil in izpiskov iz matičnih knjig in uradnih evidenc in podobnih stvareh.

Komu sodni tolmači lahko pridejo prav?

Veliko je različnih spektrov, kjer se sodni tolmač lahko uveljavi oziroma opravlja svoje delo. Sodni tolmač je nepogrešljiv partner uvoznikov, izvoznikov, podjetnikov in družb, ki se prijavljajo na razpise v tujini, tujih družb, ki ustanavljajo podružnico v Sloveniji, raznih bank ter zavarovalnic, referatov na fakultetah in še marsikateri uradni ustanovi ali osebi.

Katere dokumente pa običajno tolmači prevajajo in sodno overijo?

Dokumentov ter raznih uradnih listin, pri katerih lahko zasledimo delo tolmača je res ogromno. Nekateri dokumenti, ki ji tolmači prevajajo so prijava na razpis v tujini, izpisek iz sodnega registra, bilanca stanja, letno poročilo, pooblastilo, ustanovitev družbe v tujini, davčna odločba, bančna garancija in še mnogi drugi.

Delo sodnega tolmača je zelo zahtevno in pri tem delu morajo biti izredno natančni, da ne pride do kakšne napake. Če iščete uspešne in kvalitetne tolmače, pa si poglejte zgoraj omenjeno spletno stran.