Upravljanje nepremičnin prepustite strokovnjakom

Vsi objekti, kjer je več etažnih lastnikov, potrebujejo upravnika. Osrednja naloga upravnika nepremičnine je, da skrbi za vse storitve na objektu, ki se tičejo vseh etažnih lastnikov. Upravljanje nepremičnin nudijo podjetja, kot je SPL Ljubljana d.d. – https://www.spl.si/iscete-upravnika.html, kjer imajo znanje in izkušnje z upravljanjem različnih objektov. Obstajajo pa tudi podjetja, ki s cenejšo ceno privabijo etažne lastnike, ki so potem zaradi manj kakovostnega in pomanjkljivega dela razočarani.

Upravljanje nepremičnin

Izbira upravnika, s katerim bodo zadovolji vsi etažni lastniki in uporabniki objekta, je težka naloga, zato se je pred določitvijo upravnika potrebno dobro pozanimati o strokovnosti, kompetencah in nazadnje tudi transparentnosti podjetja. Dober upravnik bo poskušal narediti stvari, ki bodo za objekt najbolj primerne in s katerimi bodo etažni lastniki in uporabniki zadovoljni.

Kaj spada pod upravljanje nepremičnin?

Upravljanje nepremičnin je pojem, ki zajema široko področje v povezavi z objekti. Medtem, ko so za upravljanje nepremičnin že zakonsko določene nekatere naloge, pa se lahko upravnik in etažni lastniki s pogodbo dogovorijo še za dodatne naloge, ki bodo dolžnost upravnika.

Zakonsko je določeno, da mora upravnik označiti in oštevilčiti stanovanja, poleg tega pa zbrati podatke, ki so potrebni za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb. Za etažne lastnike mora mesečno sestaviti obračune stroškov in jih pošteno razdeliti. V obračune spadajo tudi prispevki za rezervni sklad, ki ga upravnik upravlja. Te stroške ima pravico od etažnih lastnikov tudi izterjati. O svojem delu je dolžan vsaj enkrat letno obvestiti lastnike in izvajati mora sklepe, ki jih lastniki sprejmejo. V primeru pravnih postopkov, mora upravnik zastopati lastnike. Poleg tega pa je naloga upravnika, da skrbi za redno vzdrževanje in delovanje skupnih površin, za katere pripravlja tudi načrte.

Pod upravljanje nepremičnin velikokrat spada tudi skrb za okolico, ki je del objekta. Upravnikova naloga velikokrat zavzema tudi skrb, da stanovalci ločujejo odpadke, za požarno varnost in, da je objekt čim bolj energetsko varčen. S tem se celotni stroški zmanjšajo in etažni lastniki to zelo cenijo.

Lastnosti dobrega upravnika

Dobrega upravnika ni lahko najti. Še posebej, če se menjava upravnik, se lahko pojavijo zelo polarna mnenja etažnih lastnikov, pa naj jih bo malo ali veliko. Na etažnih lastnikih je ogromna odgovornost, da izberejo upravnika, ki bo delo upravljal tako, da bo vsem ustrezalo. Vse več je različnih ponudnikov, kjer je upravljanje nepremičnin ena izmed njihovih dejavnosti. Težko je zato izbrati pravega, če ne veste na kaj biti pri izbiri pozoren.

V prvi vrsti je pomembna odkritost potencialnega upravnika in to pred vsemi dodatnimi storitvami, ki jih še zraven nudi. Nekateri ponudniki so kvalitetni, ampak pri svojem delu niso transparentni. Ko pa nekdo posluje z vašim denarjem, v tem primeru je to rezervni sklad, pa je ključnega pomen, da imate stalen vpogled v stanje rezervnega sklada. Odkrit upravnik bo poskrbel, da boste kadarkoli lahko preverili stanje računov, števcev in ostalih informacij, ki se tičejo dotičnega objekta.

Upravnik, ki ga izberete za upravljanje nepremičnin mora imeti znanje na področju upravljanja in nenazadnje tudi strokovnost, da zastavljeno delo opravi dobro. Podjetja, ki imajo izkušnje in zaposlene strokovnjake iz različnih področjih, bodo lažje poskrbela za vse potrebe lastnikov. Poleg tega je upravljanje večjih objektov še dodatno bolj naporno zaradi zagotavljanja varnosti in vseh podrobnosti, ki skrbijo, da je stavba primerna za življenje.

Zadnja lastnost dobrega upravnika pa je odzivnost in zanesljivost, ki je za stanovalce izjemnega pomena. Upravnik, ki je hitro odziven, si po prislužil dodatne točke pri neodločenih lastnikih. Ko se odločate za upravnika je močno priporočljivo, da je upravnik dosegljiv 24/7. Nikoli namreč ne veste, kaj se lahko zgodi ob najbolj neprimernem času in upravnik, ki se bo vedno odzval, je velikega pomena.

Ko gre za upravljanje nepremičnin, so pred ceno res bolj pomembne kompetence upravnika, saj lahko slab upravnik povzroči zelo veliko škodo za vse etažne lastnike. Pri potencialnih upravnikih poiščite tudi dodatna dokazila in certifikate, ki dokazujejo, da svoje delo opravljajo odlično in zagotovo boste našli takega upravnika, ki vam bo ustrezal.