Smiljan Mori svetuje, kako postati najboljši vodja

Dobra komunikacija, razvita čustvena inteligenca, sposobnost motiviranja drugih, prevzemanje odgovornosti, sprejemanje sprememb, dobro delovanje v timu, fokusiranje na rezultate … Bi lahko iz vseh naštetih lastnosti razbrali, kakšen profil človeka opisujemo? Naj vam namignemo, da mednje z gotovostjo spada tudi dobro znani milijonar Smiljan Mori. Velik kapital pa pravzaprav ni njegov najbolj znani adut, ampak bolj posledica karakteristik, dela in izkušenj. Smiljan Mori je svoj »imperij« pravzaprav lahko zgradil prav zaradi prej omenjanih karakteristik dobre vodje. Vas zanima, kako lahko tudi sami postanete dober vodja kot Mori Smiljan? Kaj je pravzaprav definicija dobrega vodje v današnjem času? Ali se vodenja lahko priučimo ali se takšni preprosto rodimo? Na vsa ta in še več podobnih vprašanj bomo odgovarjali v nadaljevanju članka.

Smiljan Mori

Dober vodja, uspešen kolektiv

Znano je, da se strokovnjaki na področju kadrovanja, podjetništva in podobnih branž pogosto sprašujejo o tem, kako v ljudeh prepoznati lastnosti dobrega vodje. Kaj so tiste najbolj pomembne karakteristike dobrega vodje, ki jih v različnih raziskavah izpostavljajo znanstveniki, bomo razkrili v nadaljevanju:

  • Sposobnost motiviranja in podpiranja drugih

Motivacija za delo je ena najbolj poznanih vstopnih točk, v katerih se nekdo lahko izkaže za dobrega ali slabega vodjo. Naloga motiviranja zagotovo ni lahka, a kot bi rekel Smiljan Mori, svojim zaposlenim nikoli ne smemo dati občutka, da z vloženim trudom ne bodo dosegli zastavljenega cilja. Dobre vodje, med katere definitivno spada tudi Smiljan Mori, so vir navdiha tudi za svoje zaposlene in ne le za stranke. Prav zato je še kako pomembno, da se vodja projektov loti skupaj s svojimi zaposlenimi in tako s svojim zgledom navdušuje tim v praktičnih situacijah.

  • Dobro razvita komunikacija

Komunikacija, komunikacija in še enkrat komunikacija! To je večno opevana sposobnost, ki je pomembna v življenju slehernega posameznika, pa naj bo to v osebnem ali v poslovnem smislu. Dober vodja mora nedvomno znati pravilno izražati lastna pričakovanja in pri tem uporabljati primeren ton ter imeti jasen način govora. Komunikacija se še posebej v velikih timih lahko hitro zaplete, prav zato je ena od nujnih delov komunikacijske sposobnosti prav sposobnost pozornega poslušanja.

  • Sposobnost prevzemanja vodenja in odgovornosti tudi v težkih situacijah

Smiljan Mori zagotovo ve, da pravim vodjem v življenju ni vedno vse »z rožicami postlano«, s čimer pa pravzaprav ni nič narobe. Prav dobri poslovneži, kot je Smiljan Mori, se v težavnih časih in konfliktnih situacijah izkažejo kot »trdna skala« svojega podjetja, ki kljub naporu ne omahuje. In ravno ta lastnost je tudi ena izmed res pomembnih sposobnosti uspešnega vodje, na katerega se lahko v vsaki situaciji obrnejo njegovi zaposleni. To je tudi ena od tistih lastnosti, ki dobre vodje loči od preostalih.

  • Sposobnost dela v timu

Ljudje, ki so sposobni dela v timu, so pogosto tisti, ki se dobro zavedajo položaja soudeleženih. Imeti sproščen, prilagodljiv, a vseeno korekten odnos do vseh udeleženih v timu je zagotovo umetnost, ki jo zmore le dober vodja. Timsko delo ni vedno najbolj enostavno, saj se pogosto hitro opazijo razlike med podrejenimi in nadrejenimi. Prav te razlike pa naj bi dober vodja znal zmanjševati oz. blažiti.

  • Prilagodljivost

Prilagodljivost je dandanes potrebna skoraj na vsakem koraku. Nenehne svetovne spremembe na različnih področjih pa se nikakor ne mislijo upočasnjevati, zato morate tudi kot dober vodja »stopiti z njimi v korak«. Dober vodja se mora priučiti sposobnosti iskanja dobrega, pa četudi je to »igla v kopici sena«, saj tako s svojim zgledom pokaže, da vedno ostaja upanje. Njegov optimističen način lahko konkretno spremeni pogled ostalih zaposlenih na določeno situacijo in tako posredno vpliva na klimo v timu.

  • Strokovnost na svojem področju

Seveda ne moramo zanikati, da mora imeti dober vodja vsebino dotične stroke v svojem mezinčku. Samo tako lahko resnično vodi svoj tim in ga spodbuja k nadaljnjemu razvijanju produkta.

Se dober vodja, kot je Smiljan Mori, rodi ali izgradi?

V naslovu omenjeni Smiljan Mori je definitivno zelo konkreten praktičen primer dobrega in hkrati resnično uspešnega vodje. Ta je že več desetletij uspešen  vodja svojega podjetja za življenjski in profesionalni coaching ter eden najbolj vabljenih motivacijskih govornikov v Evropi, ki to zagotovo to ni postal čez noč. »Čast in slava«, kot pravi Smiljan Mori, prideta šele po vztrajnem vlaganju truda. Pa se lahko sposobnosti dobrega vodja priuči tudi nekdo, ki mogoče ni tako naravno talentiran za vodjo, kot je to Smiljan Mori? Znanstveniki poudarjajo, da se večina prej omenjenih lastnosti lahko pridobi že s samim rojstvom, kar pa ni nujno pogoj, da se bodo te krepile in uresničile. Velik del pri »rasti« dobrega vodje predstavlja predvsem delo na sebi oz. učenje »mehkih kompetenc«. Poudarjamo, da je za »izgradnjo« teh vodstvenih sposobnosti potrebno, da ima človek razvite vsaj tako imenovane obrobne kompetence.

Kaj pravzaprav pomeni biti dober vodja v današnjem času?

Vsi bi se lahko strinjali, da mora uspešen vodja razvijati vsaj glavnino zgoraj opisanih kompetenc. Vseeno pa ne bi bili realni, če bi pričakovali popoln recept za »izgradnjo« dobrega vodje. Načinov in modelov vodenja je veliko, še več pa je različnih kombinacij teh. Prav zato bi težko definirali točno pojmovanje dobrega vodje, imajo pa veliko svojih definicij prav svetovno znani voditelji, kot je npr. Nelson Mandela. Ta je vodjo definiral takole: »Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo tako, da ta niti ne opazi, da je vodena.« Sam s tem ni mislil na preslepitve zaposlenih ne manipuliranja, ampak na prav zgoraj omenjene »mehke« veščine ali sposobnosti, ki običajne vodje prelevijo v ljudem ljube svetovno znane voditelje.

Kakšen vodja pa bi radi bili vi? Ste se kdaj vprašali, ali ljudem okoli sebe v kateri koli situacijah predstavljate vodjo? Kakšni ste v tej vlogi? Bi se lahko še na nekaterih od zgoraj naštetih področjih izboljšali ali dopolnili svoja znanja? Mogoče pa je ravno ta članek dobra spodbuda, da se odpravite na nadaljnje iskanje svojega »notranjega« vodje. Nikoli ne veste, kam vas bo zanesla pot, mogoče boste postali naslednji Smiljan Mori, Nelson Mandela, Barack Obama, Angela Merkel ali pa Meghan Markle. Ne glede na to, kaj postanete, pa nikoli ne pozabite, kaj je osnova dobrega vodje. Ne pozabite, da ste sami sebi in drugim najboljši vodja prav takrat, ko znate prisluhniti sebi in narediti to, kar bo dobro za vse.