Krediti v švicarskih frankih in pravno svetovanje

Vsakršno sklepanje posojilnih pogodb mora biti opremljeno z dovoljšno mero znanja o pogojih posojila, da je jemanje kredita kar se da varno za kreditojemalca. To dejstvo pa je še toliko bolj pomembno, ko gre za kredite v tujih valutah, kot so npr. krediti v švicarskih frankih . Če se tudi vi trenutno zanimate za sklepanje posojilne pogodbe v švicarskih frankih, se odpravite na povezavo https://www.odskodninaplaninsec.com/krediti-v-svicarskih-frankih/, kjer boste našli dosti koristnih informacij. Prav tako pa si lahko na tej povezavi zagotovite pravno pomoč na področju kreditov v švicarskih frankih, da se boste v sklepanje posojilnih pogodb podali z vsem potrebnim znanjem in se tako zavarovali pred morebitnimi težavami. Če je do težav že prišlo, pa vam podjetje nudi pomoč pri sestavljanju premoženjsko-pravnega zahtevka.

krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih in vrhovno sodišče

Na področju sklepanja kreditnih pogodb v švicarskih frankih, je vrhovno sodišče izdalo sodno odločbo, da so krediti v švicarskih frankih nični, kar je veljalo predvsem za kredite sklenjene med letoma 2004 in 2008. To odločbo je vrhovno sodišče sprejelo predvsem zaradi tega, ker je imela takrat banka pomanjkljivo dolžnost, da kreditojemalcu pojasni pogoje posojila. Nastopilo je torej pomembno neravnotežje med kreditojemalcem in banko, kar je pomenilo nepošten pogodbeni pogoj. Tovrstni primeri pa se pojavljajo tudi danes, ko se sklepajo krediti v švicarskih frankih, zato je na tem mestu pomembna pravna pomoč. Kadar kreditna pogodba ni bila sklenjena pošteno, jo je mogoče razglasiti nično, preko tožbe.

Kdaj se lahko krediti v švicarskih frankih razglasijo za nične?

Kreditojemalec se lahko poda v tožbo vezano na sklepanje kreditne pogodbe v švicarskih frankih, če je v postopku sklepanja pogodbe prišlo do neravnotežja med kreditojemalcem in banko. Kadar se na sodišču dokaže, da to velja, se lahko pogodba razglasi za nično in je posledično kreditojemalec upravičen do odškodnine. Tovrstna tožba se v osnovi osredotoča na dejstvo, da kreditojemalec ni bil v celoti seznanjen z obsegom valutnega tveganja, ki je bilo vključeno v takšno pogodbo. Če se na sodišču dokaže, da kreditojemalec s strani banke ni bil ustrezno obveščen o valutnem tveganju in njenih posledicah, se lahko krediti v švicarskih frankih razglasijo za nične. V tem primeru kreditojemalec dobi določeno odškodnino.

krediti v švicarskih frankih

Zaradi česar pride do težav pri sklepanju kreditnih pogodb v švicarskih frankih?

Največkrat so kreditne pogodbe v švicarskih frankih sklenjene na način, ki ni v korist kreditojemalcu oziroma mu ne zagotavlja ustrezne varnosti. Pogosto pride do neravnotežja v pavicah in obveznostih pogodbenih strank, saj kreditojemalci niso seznanjeni pogoji posojila. Tovrstni krediti v švicarskih frankih tako kreditojemalcu predstavljajo bančno past. Banka namreč ne predstavi vseh posledic, ki izhajajo iz spremembe tuje valute in pomenijo drastično povečanje obveznosti po pogodbi. Posledično se sklepajo kreditne pogodbe, ki jih kreditojemalec ne bi nikoli sklenil, če bi bil v celoti seznanjen z vsemi pomembnimi informacijami s strani banke. Pomembna informacija, ki se pogosto izpusti je npr. informacija o povečanju odplačila celotnega kredita, če pride do sprememb v vrednosti švicarskega franka.

Krediti v švicarskih frankih in pravna pomoč

Kreditne pogodbe v švicarskih frankih, ki so sprejete na način bančne pasti, torej niso redkost. Vse tovrstne pogodbe so torej sklenjene v škodo kreditojemalcu, zaradi česar se lahko slednji spustijo v tožbo. Ker nikakršna tožba ni enostavna, pa je na tem mestu vedno dobra pravna pomoč, ki lahko zagotovi večjo verjetnost za uspeh in za pridobitev večje odškodnine. Če želite doseči, da se vaši krediti v švicarskih frankih dokažejo za nične, si pridobite pravno pomoč na priloženi povezavi pri izkušenemu podjetju. Slednje vam bo namreč nudilo pravno pomoč na področju posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Povsem konkretno pa vam bo pomagalo pri sestavljanju premoženjsko-pravnega zahtevka, pri natančnih izračunih nastale škode in pri pridobivanju visoke odškodnine.