Krediti v švicarskih frankih: kako se jih znebiti?

Kako so kreditojemalci, ki so sklenili kredite v švicarskih frankih, postali ujetniki bančnih pasti? Krediti v švicarskih frankih so bili morda res mamljivi, ampak ni vse zlato, kar se sveti. Če bi banka pravilno posredovala informacije o posledicah, ki izhajajo iz nihanj tuje valute, in pojasnila, kako lahko to nihanje drastično poveča obveznosti po kreditni pogodbi, bi kreditojemalec verjetno izbral kredit v domači valuti. V vsakem primeru pa ni realno pričakovati, da bi kreditojemalec ob popolnem in pravilnem razkritju vseh ključnih informacij s strani banke sploh sklenil takšno pogodbo.

Krediti v švicarskih frankih
Sodba prinaša pravnomočnost, kar pomeni dokončnost pravnega spora v prid potrošniku.

Krediti v švicarskih frankih: pomembna odločitev sodišča

Vrhovno sodišče je nedavno izdalo pomembno sodno odločbo glede kreditov v švicarskih frankih, ki so bili sklenjeni med letoma 2004 in 2008. V tej odločbi so bili kreditni sporazumi razglašeni za nične. Glavni razlog za to je bila pomanjkljiva dolžnost banke, ki bi morala kreditojemalcu razložiti pogoje posojila. Sodišče je ugotovilo, da bi se morala banka, ki je ravnala s strokovno skrbnostjo, zavedati morebitnih škodljivih posledic za kreditojemalca, tudi če se to morda ni dejansko zgodilo. Poleg tega je sodišče prepoznalo pomembno neravnotežje med strankama v pogodbenem razmerju. Posledično je neustrezno pojasnilo banke ob sklenitvi kreditne pogodbe v švicarskih frankih kot tuji valuti obravnavalo kot nepošten pogodbeni pogoj.

Vrhovno sodišče je prav tako poudarilo, da morajo nižja sodišča to sodno odločbo upoštevati kot precedenčni primer in jo spoštovati. To pomeni, da bo odločba vrhovnega sodišča v zvezi s krediti v švicarskih frankih zavezujoča za vse nadaljnje primere. Vse obstoječe precedenčne primere je treba dosledno upoštevati kot pravni vir in jih dosledno spoštovati. Banka ni zagotovila potrebnih informacij na ustrezno strokoven in jasen način. Pomembne informacije o valutnem tveganju pri kreditu v tuji valuti niso bile predstavljene na način, ki bi kreditojemalcu kot potrošniku omogočal razumevanje ekonomskih posledic sprememb menjalnega tečaja in njihov vpliv na vrednost njegovih obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe v švicarskem franku.

Potrebujete pravno svetovanje v zvezi s krediti v švicarskih frankih?

Krediti v švicarskih frankih – Visoka odškodnina Planinšec vam lahko pomaga na izjemno učinkovit način. Nudimo pravno svetovanje na področju kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Pomagamo vam pri pripravi premoženjsko-pravnih zahtevkov, saj sodelujemo z izkušenimi bančnimi ekonomisti in pravnimi strokovnjaki. Zagotavljamo podrobne izračune razlike v obveznostih iz naslova kredita v tuji valuti v primerjavi s situacijo, ko bi izbrali kredit v domači valuti, in ne v švicarskih frankih. Svoje storitve nudimo brez predhodnih stroškov, saj svoje honorarje zaračunamo le v primeru, da uspešno dosežemo poravnavo s banko. Kontaktirajte nas za več informacij.

Dejstvo, da je vrednost švicarskega franka skozi leta naraščala, je povzročilo, da so mesečni obroki močno narasli, zaradi česar mnogi kreditojemalci niso bili več zmožni odplačevati svojih obveznosti.

Preberite še nekaj pogostih vprašanj, ki si jih morda zastavljate o kreditih v švicarskih frankih. Pripravila jih je Visoka odškodnina Planinšec.

Zakaj so bili krediti v švicarskih frankih tako privlačni?

Po našem mnenju so se ljudje za kredite v švicarskih frankih odločali predvsem zaradi privlačnih ponudb, ki so jih banke in njihovi zaposleni predstavljali obiskovalcem. Pogosto so bili pogoji za pridobitev takšnega kredita ugodnejši in enostavnejši. Ko je stranka obiskala banko, ji je bila predstavljena možnost kredita v švicarskih frankih, pogosto brez celovitega opozorila o morebitnih tveganjih. Banke so v tistem obdobju zelo aktivno in, milo rečeno, vztrajno tržile kredite v tuji valuti CHF. O razlogih za takšno zavzemanje bank pri sklepanju teh kreditov lahko le ugibamo.

Kaj konkretno prinaša sodba vrhovnega sodišča v zvezi s krediti v švicarskih frankih?

Sodba prinaša pravnomočnost, kar pomeni dokončnost pravnega spora v prid potrošniku. Gre za ničnost kreditne pogodbe, ki je potrjena s strani pravnomočne sodne odločbe vrhovnega sodišča.

Zakaj so bila posojila v švicarskih frankih tako sporna?

Dejstvo, da je vrednost švicarskega franka skozi leta naraščala, je povzročilo, da so mesečni obroki močno narasli, zaradi česar mnogi kreditojemalci niso bili več zmožni odplačevati svojih obveznosti. Te spremembe so za številne posameznike pomenile ogromne finančne težave. Na dan so prišle številne pretresljive zgodbe, ki bi se jim morda izognili, če bi banke ravnale odgovorneje in v korist potrošnikov.

Krediti v švicarskih frankih: kako se jih znebiti?

Do sedaj ste se imeli možnost kredita v švicarskih frankih znebiti tako, da ste ga predčasno odplačali ali pa ste ga konvertirali v drugo valuto. Od leta 2023 dalje pa se lahko tovrstnega odprtega kredita na nek način znebite z vložitvijo tožbe, s katero dosežete ničnost kreditne pogodbe.

Kako vam lahko pomagamo v zvezi s krediti v švicarskih frankih?

Naša pravna pisarna se je specializirala in organizirala tako, da vsem posojilojemalcem, ki so najeli tovrstne kredite, pravno svetuje ter ponuja pravno pomoč, da bodo lahko dosegli svojo pravico.