Glasbena šola Ljubljana – odličnost v glasbeni vzgoji

Glasbeni center Edgar Willems je zasebna glasbena šola Ljubljana, ki se opira na pedagoška načela znanega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Vpis otroka v glasbeno šolo pomeni vpis v šolo, ki je pionir v uvajanju dveh javnoveljavnih programov, ki se razlikujeta od državnega kurikuluma za glasbene šole, in je tako prispeval k inovativnosti slovenskega glasbenega izobraževanja. Od leta 2002 deluje v Ljubljani in skupaj z Glasbenim centrom Do re mi na Bledu je edina glasbena šola Ljubljana takšnega formata v Sloveniji.

Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu

Glasbena šola Ljubljana nudi glasbeno uvajanje, ki je poseben program, namenjen najmlajšim otrokom, ki jim omogoča, da se poglobijo v svet glasbenih vsebin. Vodi jih izkušen pedagog, ki uporablja premišljena pedagoška načela in se osredotoča na vse elemente glasbe. Program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom, starim od tretjega do osmega leta. Trajanje programa je odvisno od starosti otrok ob vključitvi in je prilagojeno njihovemu razvojnemu nivoju. Delo poteka v majhnih skupinah, ki so sestavljene iz 8 do 10 otrok, ki so približno iste starosti. Tri, štiri in petletni otroci obiskujejo enkrat tedensko učne ure, ki trajajo 60 minut. Sezoni se pridružijo šest in sedemletniki, ki imajo zaradi obsega snovi daljše učne ure, ki trajajo 90 minut tedensko.

Glasbena šola Ljubljana

Glasbeno uvajanje skozi vodeno igro in delo omogoča otrokom, da razvijajo svoje glasbene sposobnosti in osvajajo osnovna ritmična in melodična znanja. Čim prej otroci začnejo s tem programom, boljša je njihova povezava z glasbo, ko postanejo starejši. Tristopenjski program glasbenega uvajanja, ki ga nudi glasbena šola Ljubljana omogoča sistematičen in intenziven pristop k glasbeni in širši estetski vzgoji že v zgodnjem otroštvu, kar je temelj za kasnejše študiranje glasbenih in umetniških področij. Ta program je odlična priprava za učenje inštrumenta ter lažje in bolj veselo opravljanje glasbenih teorij in solfeggia. Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu lahko učenci nadaljujejo s programom Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu, kjer nadaljujejo s poukom inštrumenta po Willemsovih načelih. Njihovi učenci, ki so uspešno zaključili program uvajanja, pogosto opravijo sprejemni preizkus za vpis v javne glasbene šole, kjer nadaljujejo svoje glasbeno izobraževanje.

Razvijanje unikatnega glasbenega izraza

Glasbena šola Ljubljana nudi tudi program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom, starih 7 ali 8 let, ki so uspešno zaključili program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu. V tem programu se lahko otrok odloči za učenje inštrumenta in obiskuje tudi pouk solfeggia. Pri njih nudijo poučevanje različnih inštrumentov, kot so klavir, violina, viola, violončelo, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, saksofon, fagot in rog. Pouk inštrumenta traja šest razredov na nižji glasbeni šoli ter dva razreda na višji stopnji (7. in 8. razred). Program glasbene vzgoje se odlikuje po odgovornem pristopu k pouku inštrumenta, ki omogoča vsakemu učencu razviti svojo umetniško pot in edinstven glasbeni izraz. Pouk solfeggia pri njih temelji na prepričanju, da je treba glasbene vsebine otrokom predstaviti skozi živo glasbo in na umetniški način, kar vključuje poslušanje velikih glasbenih del, petje, ustvarjanje in gibanje. Seveda je tudi pomemben del njihovega pouka opismenjevanje, kar so potrdila tudi dosežena zlata priznanja na tekmovanju TEMSIG, prav tako pa njihovi učenci uspešno opravljajo sprejemne izpite za nadaljnje izobraževanje na srednji stopnji glasbenega šolanja.

Izjemna glasbena vzgoja in uspešna sodelovanja

Pouk inštrumenta poteka dvakrat na teden v obliki individualnih učnih ur. V njihovemu programu zelo spodbujajo tudi skupinsko muziciranje, kjer se učenci naučijo poslušati drug drugega in sodelovati, tako v komornih skupinah, pevskem zboru in šolskem orkestru. Veselje do koncertiranja negujejo na šolskih nastopih, a se tudi redno predstavljajo v večjih dvoranah, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, dvorane Konservatorija za glasbo in prijateljske glasbene šole tudi izven Slovenije. Ponosni so na sodelovanje v kvalitetnih in zanimivih projektih drugih institucij. Dolgoletno sodelovanje imajo z Akademijo za glasbo in Pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru. Študentom omogočajo hospitiranje pri njihovem pedagoškem delu in jim predstavljajo način njihovega dela. Prav tako sodelujejo s SNG Opera in balet Ljubljana, kjer njihovi učenci sodelujejo v različnih produkcijah, ko potrebujejo otroške pevce, na primer za opero Carmen skladatelja Georgesa Bizeta. Imajo tudi številne druge pomembne povezave in sodelovanja.

Pred nekaj leti je projektna skupina Strokovnega sveta RS zaključila svoje delo na njihovi šoli. Šest let so spremljali njihove šolske programe in v svojem poročilu so zapisali, da glasbena šola Ljubljana ne le izpolnjuje, temveč v mnogih elementih glasbena šola Ljubljana presega predpisane izobrazbene standarde javnoveljavnih programov ter izvajanje glasbenih dejavnosti. Glasbeni center Edgar Willems je glasbena šola Ljubljana, ki temelji na pedagoških načelih priznanega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Nahaja se na obrobju Ljubljanskega barja in sprejema otroke, včasih pa tudi odrasle, ki želijo spoznati in se naučiti vsega, kar je potrebno za razumevanje in ljubezen do glasbe. Učenje na njihovi šoli ni enostavno, saj zahteva veliko vztrajnosti, trdega dela ter podpore staršev. Ključnega pomena je tudi prijetno vzdušje, strokovnost učiteljev in predanost otrok.