Zakaj se cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razlikuje za zavarovance?

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri nas v celoti krije zelo malo stroškov zdravstvenih storitev in ker z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ne moremo pokriti vseh stroškov, ki si jih z zdravstveno oskrbo lahko naberemo, je nujno, da si uredimo dodatno zavarovanje, ki bo zapolnilo ”luknje”, ki jih obvezno zavarovanje ne krije. Kot že torej samo ime pove, je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zasnovano tako, da “dopolnjuje” obvezno zdravstveno zavarovanje.

V članku si lahko preberete več o tem, kaj dodatno zavarovanje sploh je, kakšna je cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, predstavili pa bomo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence in dodatno zdravstveno zavarovanje za veterane.

dodatno zdravstveno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki si ga morate urediti sami.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji sestavljata obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Medtem, ko strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja krije ali delodajalec, če ste zaposleni, ali ZPIZ, če ste upokojeni, država, če ste dijak ali študent ali pa Center za socialno delo, če nimate prihodkov, si ga morate v primeru, da ste brezposelni ali brez statusa dijaka in študenta, urediti sami na področni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je zavarovanje, ki si ga morate urediti sami in vas varuje, da vas visoki stroški določene zdravstvene storitve ne bodo udarili po žepu. V nadaljevanju članka si boste lahko prebrali, koliko znaša cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in kaj vse dodatno zavarovanje sploh krije. Razlike med različnimi zavarovalnicami v kvaliteti pravzaprav ni nobene, ker je to zavarovanje samo eno.

Da pojasnimo, v praksi se pogosto za dopolnilno zavarovanje uporablja besedna zveza dodatno zavarovanje, vendar gre za eno in isto stvar. S sklenitvijo dodatnega zavarovanja nam nobenega obiska pri zdravniku ni treba plačati ali doplačevati za zdravstvene storitve, kar je največja prednost tega zavarovanja. Ko obiščemo zdravnika, moramo le predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno osebje pa bo le preverilo, ali imamo sklenjeno zavarovanje. Ne bodo preverjali, pri kateri zavarovalnici imamo sklenjeno zavarovanje. Če niste prepričani, ali imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko to vedno preverite na portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vsaka zavarovalnica ima svojo mesečno premijo in določene ugodnosti, ki jih nudi ob sklenitvi zavarovanja. V Sloveniji dodatno zdravstveno zavarovanje ponujajo tri zavarovalnice. Kar se tiče same storitve, je zakonsko določeno, da morajo prav vse zavarovalnice kriti zdravstvene storitve v istih zneskih, tako, da vam ni treba skrbeti, da bi pri eni zavarovalnici imeli manjše kritje kot pri drugi. Potrebno je le dobro preveriti, kje se vam najbolj splača skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Definitivno bo za vas najugodneje, da sklenete dodatno zavarovanje pri zavarovalnici, kjer že imate sklenjena tudi ostala zavarovanja (hiša, avto, …), če imate ta zavarovanja sklenjena pri eni izmed zavarovalnic, ki v Sloveniji ponujajo tudi dodatno zavarovanje. V takih primerih imate lahko še dodatne popuste in ugodnosti. Nekdo, ki nima drugih zavarovanj, bo na primer izbral zavarovalnico, kjer bo razmerje med ceno in kakovostjo najboljše – torej, da bo za določeno ceno dobil najboljšo ponudbo.

V kolikor si dopolnilnega zavarovanja niste plačevali eno leto oziroma ga sklepate na novo in ga prej sploh niste imeli, boste plačevali doplačilo na premijo. Torej, če ste imeli sklenjeno le obvezno zavarovanje, dodatnega pa, boste morali premijo doplačati.
Mi vam svetujemo, da si dobro pogledate ponudbo in da naj nikar ne bo edini dejavnik, ki bo vplival na vašo odločitev, pri kateri zavarovalnici boste dodatno zavarovanje sklenili, samo cena. Preverite še ugodnosti in se nato odločite.

dodatno zdravstveno zavarovanje
Vsaka zavarovalnica ima svojo mesečno premijo in določene ugodnosti, ki jih nudi ob sklenitvi zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence

Ko govorimo o upokojencih, se je potrebno zavedati, da se žal pogosteje pojavljajo zdravstvene težave, kar posledično pomeni, da boste kot upokojenec potrebovali več zdravstvenih storitev. Dejstvo je, da upokojenci vplačajo v dodatno zdravstveno zavarovanje bistveno manj denarja, kot ga porabijo.

Bolj, kot se ljudje staramo, več imamo zdravstvenih težav in posledično veliko več obiskujemo zdravnike. Seveda vedno obstajajo izjeme, ampak načeloma pa za celo generacijo posameznikov velja, da potrebujejo pogosteje zdravstvene storitve.

V kolikor si že sami plačujete dodatno zavarovanje, vam ni potrebno ob upokojitvi storitvi ničesar, saj vam zavarovanje normalno teče dalje, vi pa ga plačujete dalje, v kolikor pa do upokojitve še nimate urejenega dopolnilnega zavarovanja, pa vam predlagamo, da ga sklenete čimprej.

Če vam je dodatno zdravstveno zavarovanje kril delodajalec, pa je ob upokojitvi potrebno poklicati zavarovalnico, kjer imate zavarovanje urejeno in le spremeniti podatke plačnike, ki se nato prenesejo iz delodajalca na vas.

Dodatno zdravstveno zavarovanje za veterane

V Sloveniji obstaja dodatno zdravstveno zavarovanje za veterane, ki jih, v primeru izgube službe ali zdravstvenih težav, ščiti pred finančnimi težavami. Kot že samo ime pove, je zavarovanje namenjeno osebam, ki so prispevale k varnosti države s služenjem v vojaških enotah.

Pridobitev statusa vojnega veterana je seveda pogoj, da lahko pravice uveljavljate. Najprej morajo takšne osebe biti vpisane v evidenco vojnih veteranov, potem pa ob prejemu pripadajoče knjižice lahko uveljavljajo vse pravice vojnih veteranov, kamor se uvršča tudi brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje za veterane.

Vsakemu vojnemu veteranu od januarja 2021 pripada brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje za veterane, ko dopolni 50 let ali izgubi delovno nezmožnost. Pri nas si tako vlada kot zavarovalnice prizadevajo, da imajo veterani zagotovljeno finančno kritje v primeru potrebe po zdravstvenih storitvah in da se počutijo varne. Tako lahko mirno živijo in jih ne rabi skrbeti za finančno stabilnost.

Kaj storiti, če z zavarovalnico, kjer imam sklenjeno dodatno zavarovanje, nismo zadovoljni?

Pravzaprav je stvar čisto preprosta in deluje po istem principu, kot pri katerikoli drugi storitvi, ko z njo nismo zadovoljni – menjamo ponudnika. Če torej z zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje, niste zadovoljni, pa naj bo to cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa odnos zavarovalnice, vam predlagamo, da si vzamete čas in preverite ponudbe vseh zavarovalnic ter nato sklenete zavarovanje pri zavarovalnici, ki vas je najbolj prepričala. Dobro je, da ste pozorni na to, kakšno ceno in ugodnosti ponuja določena zavarovalnica ob sklenitvi novega zavarovanja.

Ko govorimo o menjavi zavarovalnice, je potrebno omeniti, da v Sloveniji velja tri mesečni odpovedni rok pri menjavi dodatnega zavarovanja, kar pomeni, da boste na primer še tri mesece plačevali zavarovanje pri zavarovalnici, pri kateri ste zavarovanje odpovedali. To sicer ne pomeni, da boste tri mesece plačevali dvojni znesek ali da bi vmes bili brez zavarovanja. Pomeni le, da vam bo obstoječa zavarovalnica krila stroške zdravstvenih storitev do datuma prekinitve, potem pa vam bo naprej stroške krila zavarovalnica, ki ste jo izbrali na novo.

Če torej povzamemo na kratko, je tako, da lahko v primeru, ko govorimo o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, zavarovalnico zamenjamo po preteku enega leta in se držimo trimesečnega odpovednega roka. Čisto preprosto povedano, ko sklenemo dodatno zdravstveno zavarovanje, ga bomo pri isti zavarovalnici plačevali 16 mesecev, ker ga prekinemo lahko šele v 13 mesecu in ker nato zavarovanje plačujemo še 3 mesece. Tudi, če imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence, lahko zavarovalnico ravno tako menjate.

dodatno zdravstveno zavaroanje
Zavarovalnico lahko kadarkoli menjate, če niste zadovoljni.

Zakaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomembno?

Vse do trenutka, ko je potrebno določeno zdravstveno storitev doplačati, se ljudje ne zavedajo, kako zelo je pomembno, da imamo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje. V kolikor se želimo ogniti velikim stroškom, ki lahko nastanejo, ko potrebujemo zdravstveno oskrbo, moramo imeti urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje, ki bo pokrilo stroške, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

Res je, da dodatno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, je pa zelo priporočljivo, saj si brez njega drage obiske pri zdravnikih le stežka lahko privoščimo. V povprečju je potrebno doplačati približno 30 odstotkov stroškov zdravstvenih storitev, vendar se lahko tudi zgodi, da boste morali doplačati veliko več, saj se lahko doplačilo stroškov giblje med 5 odstotki pa vse do 90 odstotkov, kar pa je že zelo velik strošek, ki se ga je definitivno bolje izogniti, sploh, ker imamo na voljo čisto enostavno rešitev s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Veliko težavo predstavlja dejstvo, da ne obstaja enoten cenik, kjer bi lahko predhodno preverili, koliko bomo za določeno zdravstveno storitev morali doplačati, če naše dodatno zdravstveno zavarovanje ni urejeno. Šele, ko zdravstveno storitev potrebujete in ste že v zdravstveni ustanovi, vam bodo tam povedali, koliko morate doplačati oziroma vam bodo pokazali cenik in takrat vam ne preostan nič drugega, kot, da to tudi doplačate, saj boste storitev najbrž potrebovali tisti trenutek in ne bo časa za rešitve.

dodatno zdravstveno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete preko spleta.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije vrsto zdravstvenih storitev, ki bi jih drugače morali doplačati in dobro je, da si spodaj preberete, katere so te storitve in videli, da je sklenitev dodatnega zavarovanja še kako zelo pomembna.

Krije naslednje storitve:

  • stroške specialističnih pregledov,
  • operativne posege,
  • ortopedske pripomočke,
  • reševalne prevoze,
  • zdravila na recept in
  • še mnogo drugih zdravstvenih storitev.

Kot smo torej že omenili, nam dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča pokriti stroške zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. V kolikor še nimate urejenega, sklenite dodatno zavarovanje čimprej. To si lahko uredite že takoj ta trenutek, saj vam na E-zavarovanja nudijo možnost sklenitve preko spleta. Kar je najboljše, pa je to, da lahko primerjate, koliko znaša cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri določeni zavarovalnici in se sami odločite, pri kateri boste sklenili zavarovanje, pa še postopek sklenitve je zelo enostaven. Tudi, če želite skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje za upokojence, lahko to storite preko spleta.